Tidligere oppdragsgivere

Høyskolen Innlandet, Terningen Arena
Askøy Kommune
Barnas Stasjon, Blåkors
Barnas Beste
Ko-Rus Øst, Sykehuset Innlandet, fagseminar Klækken, Øyer, Sanner
Fylkesmannen I Akersus
KS Innovasjon og utvikling
NAV Ringsaker
Bufetat Region Øst
Enhet for kultur og fritid, Sykehuset Innlandet
Akershus Univeritetssykhus
Bærum Kommune
Vestre Viken Helseforetak
Borgestadklinikken
Hamar Kommune
Stange Kommune
Lørenskog Kommune
Vestre Viken, Klinikk for Helse og Rus
Lillehammer Helsestasjon
AOF Norge
Modum Bad
LO
Sentralsykehuset i Rogaland
Partner Concern
GlaxoSmithKline
Høgskolen i Ålesund, sykepleierutdanning
AOF Stavanger
Forum for Kreftsykepleiere
Montebello Lillehammer