"I vare ord og naken sang, mot dine toners dype klang.
Skapes bilder så du kan se et indre livs historie"

 
 

Følg musikalskefortellinger på
fb


Velkommen

Her kan du finne informasjon om min virksomhet som foredragsholder, som foreleser i undervisning og om de ulike temaer jeg har å tilby. I og med at jeg er sanger og musiker bruker jeg musikk i mine foredrag - derfor kaller jeg det "musikalske fortellinger".

"Musikalske fortellinger" som denne siden i hovedsak forteller om, er en kunstnerisk virksomhet hvor jeg bruker min kunnskap, kompetanse og erfaring til å skape og fremføre musikalske produkter over forskjellige temaer.
Å produsere og fremføre Musikalske Temafortellinger vil si at jeg kommer til en oppdragsgiver for å holde en blanding av foredrag, undervisning eller kurs og konsert, hvor valg av sanger og ord ofte fokuserer på et spesielt tema. Dette gjør jeg ved å løfte frem temaene med musikk som metode, i undervisning, foredrag, kurs, produksjoner og til bestillingsoppdrag.

Mitt mål og ønske ved mine musikalske fortellinger;
Ved bruk av egne tekster, musikk og erfaringer søker jeg å ta med lytteren på en gjenkjennelsesreise innover i egen følelsesverden.

Slik ønsker jeg å være et redskap til å skape refleksjon over eget liv hos lytteren.
Jeg ønsker å nå fram til det enkelte mennesket, fri for sitt ansvar overfor andre enn seg selv og å gi rom og aksept for alle følelser.

Min erfaring er at det å leve i takt med eget følelsesliv kan være smertefullt.
Det koster noe å våge sårbarhet - tørre å være ærlig.

Min overbevisning og erfaring er også at sårbarhet, ærlighet og vågemot - er både forutsetning for - og viktige faktorer for vekst, utvikling og å bygge integritet, troverdighet, helhet og balanse i eget liv.
Fysisk, psykisk, mentalt, eksistensielt og åndelig.


Temaer i form av musikalske fortellinger, undervisnig, foredrag eller kurs er;
 • Traumer og traumeforståelse
 • Tilknytning- og relasjonstraumer
 • Traumebevisst omsorg (TBO) og traumesensitiv bevissthet
 • "Reparasjon i relasjon". (Behandler/pasientrelasjonen)
 • Tilstedeværelse og empati i psykisk helsearbeid
 • Relasjonen med pasienten i psykisk helsearbeid
 • Seksuelle overgrep og seksuell skadelig atferd (SSA)
 • Tilstedeværelse som smertelindring
 • Kjønns- og seksuell identitet
 • Psykisk helse og Rus
 • Kraften i sårbarhet
 • Skam og skyld
 • Sorgen i den dysfunksjonelle familien
 • Barn som pårørende
 • Rusavhengighet og Medavhengighet
 • Når sykdom rammer
 • Selvmord
 • «Den vanskelige samtalen»
 • Ivaretakese av individet og fellesskapet i organisasjoner og på arbeidsplasse

I foredragene løfter jeg fram disse temaene om hvordan det fysisk, psykisk, mentalt og åndelig uttrykker symptomer og lidelse. Jeg fokuserer på konsekvenser som sorg, tapsopplevelser, atferd, forsvarsmekanismer, sårbarhet og overlevelsesstrategier, men også vendepunktene og mulighetene for forsoning og endring. Hvordan kan, hvert enkelt individ og "det lille barnet" møtes mest mulig konstruktivt og ivaretas, for at endring skal være mulig og helningsprosesser settes i gang.

Med mange år bak meg som artist og musikalsk leder i ulike sammenhenger knytter jeg bro mellom det faglige, personlige og musikalske ståsted.

   
      Eies av: Siri Christensen AS. Hestenga 12, 2320 FURNES. Tlf: 916 49 751
E-post: sichrist1@hotmail.com Org.nr: 813.522.322