Musikalske fortellinger
 
 
 
   
               
     

Foredrag og kurs
1
 
Samarbeid
 
psykisk helse og rus
 
tilknytnig
   
IVARETAKELSE
               
Traumer og
traumeforståele

(Seksuelle overgrep)
   
Psykisk helse og Rus
Link kommer
 

relajsoner
 
tilstede
 
identitet
     
               
Tilstedeværelse og
empatid i psykisk
helsearbeid

 

Link til masteroppgave
"Jakten på kjærligheten - å bli til i den andres blikk"

                 
                 

Kunstner av alle illustrasjoner er laget av min mor, Inger Lise Øia.