"I vare ord og naken sang, mot dine toners dype klang.
Skapes bilder så du kan se et indre livs historie"

 
 


Hvem er jeg?

Terapeut, foredragsholder,foreleser, skribent, komponist, sanger og musiker.
Hvem er jeg som kan formidle om de temaene jeg gjør? Jeg representerer de 5 P'er, som gir meg en stor bredde og dybde i kunneskap og sammenheng. Disse er;

Profesjonell
Med utdanning og yrkesfaglig bakgrunn innen både helsefag og musikk, utøver jeg mitt virke profesjonelt og med faglig og solid kompetanse.

Profesjon

Som sykepleier med videreutdanning i avhengighet, psykisk helsearbeid og et masterstudie i psykisk helsearbeid med fordypning i traumefeltet, er dette grunnlag for min profesjon.
Jeg har inntil nylig jobbet som høgskolelektor ved høgskolen Innlandet på fakultetet for sosial- og helsevitenskap og nå som rådgiver i VAKE - Kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep. Videre har jeg mange år som yrkesutøvende musiker bak meg, med utdannelse fra høyskolen Kristiania. Som freelancer inkluderer det f.eks. undervisning, foredrag, musikalske fortellinger og som utøvende artist i ulike sammenhenger og samarbeid.

Pårørende
Jeg har erfaring gjenom å være pårørende som barn og som voksen til rusavhengig nær familie, til alvorlig syke, til døende og psykisk syke nære relasjoner.

Pasient

Jeg har selv erfaringer som pasient i somatikken og psykiatrien.

Personlig

Jeg bruker egne erfaringer og opplevelser fra mine P'er i ord og toner, for å løfte frem temaer jeg formidler i disse fortellingene.


   
      S. Christensen AS. Hestenga 12, 2320 FURNES. Tlf: 916 49 751
E-post: sebastianchristensen67@outlook.com Org.nr: 813.522.322