"I vare ord og naken sang, mot dine toners dype klang.
Skapes bilder så du kan se et indre livs historie"

 
 


Hvem er jeg?

Terapeut, foredragsholder,foreleser, skribent, komponist, sanger og musiker.
Hvem er jeg som kan formidle om de temaene jeg gjør? Jeg representerer de 5 P'er, som gir meg en stor bredde og dybde i kunneskap og sammenheng. Disse er;

Profesjonell
Med utdanning og faglig bakgrunn innen både helsefag og musikk, utøver jeg min profesjon med faglig og solid kompetanse.

Profesjon

Som sykepleier med videreutdanning i avhengighet, psykisk helsearbeid og i avsluttende masterstudie i psykisk helsearbeid med fordypning i traumefeltet, er dette grunnlag for min profesjon. Jeg jobber til daglig som faglig veileder ved SMISO Elverum i 80 % stiling (Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep). Videre har jeg mange år som yrkesutøvende musiker bak meg, med utdannelse fra høyskolen Kristiania. Dette er fortsatt min "freelancedel" - som inkluderer f.eks. musikalske fortellinger, samt som utøvende artist. i ulike sammenhenger.

Pårørende
Jeg har erfaring gjenom å være pårørende som barn og som voksen til rusavhengig nær familie, til alvorlig syke, til døende og psykisk syke nære relasjoner.

Pasient

Jeg har selv erfaringer som pasient i somatikken og psykiatrien.

Personlig

Jeg bruker egne erfaringer og opplevelser fra mine P'er i ord og toner, for å løfte frem temaer jeg formidler i disse fortellingene.

Hvorfor jeg bruker musikk og m
usikkens verdi.
Min erfaring viser at sang og musikk går mer direkte inn i følelsene enn ordene alene. Musikk kan formidle nærhet og engasjement, humor og sårbarhet - alt etter hvilken situasjon som beskrives. Den kan forsterke budskapet som formidles og gi tilhøreren en mulighet til å hvile i tonene og det som oppstår underveis i en selv. Gjennom musikken kan vi lytte uten å forklare eller forsvare oss. Vi kan være tilstede uten krav og la musikken nå inn til følelsene bak tankene. Ved ord som gir gjenklang, skapes gjenkjennelse av ”de blå tonene” vi alle bærer i oss. Det meste av all sang og musikk jeg bruker, er i hovedsak skrevet og produsert av meg.


   
      Eies av: Siri Christensen AS. Hestenga 12, 2320 FURNES. Tlf: 916 49 751
E-post: sichrist1@hotmail.com Org.nr: 813.522.322