Relasjonens betydnig i psykisk helsearbeid

Traumatiske erfaringer kan få alvorlige konsekvenser for et menneskes liv og helse. Det påvirker vår nevrobiologi og gir ettervirkninger både psykisk og fysisk.

Hvordan forstår vi disse ettervirkningene og hvordan kan vi bruke denne forståelsen på en god måte? Hva trenger mennesker med traumatiske erfaringer fra oss hjelpere? Hva fordrer det av oss personlig og av den terapeutiske relasjonen?

Tilbakemeldinger derfra er bla.;
"Superbra forelesning"
"Tommel opp for Sebastian og forelesning. Spennende og lærerikt. Jeg ønsker mer forelesning med deg.
"Beste forelesninga jeg noensinne har hatt"
"Sebastian du er rå, har en genuin formidlingsevne og dette er en forelesning som setter spor. Skulle virkelig ønske at alle på min arbeidsplass kunne hørt dette".
"Fantastisk forelesning, veldig inspirerende:)"


 
   
    S. Christensen AS. Hestenga 12, 2320 FURNES. Tlf: 916 49 751
E-post: sebastianchristensen67@outlook.com Org.nr: 813.522.322