...
"Reperasjon i relasjon"

 

Traumatiske erfaringer har alvorlige konsekvenser for et menneskes liv og helse. Det påvirker vår nevrobiologi og gir ettervirkninger både psykisk og fysisk.

Hvordan forstår vi disse ettervirkningene og hvordan kan vi bruke denne forståelsen på en god måte? Hva trenger mennesker med traumatiske erfaringer fra oss hjelpere? Hva fordrer det av oss personlig og av den terapeutiske relasjonen?

Trine Kjellmo og jeg selv, er begge fagpersoner i traumefeltet. Jeg har også tidligere vært i traumebehandling hos psykologspesialist Trine Kjellmo.
Både under og etter behandler- og pasientrelasjonen, har vi gjort oss mange refleksjoner gjennom den terapeutiske prosessen. Erfaringer og kunnskap med særlig fokus på betydningen av den terapeutiske relasjonen i helingsarbeidet med den traumatiserte.

Denne tematikken var grunnlaget for både fordypningen i videreutdanningen i psykisk helse, og videre til masteroppgave.
.
Jeg bruker også musikk i min formidling her. Traumeteori, erfaringer, refleksjoner, samtaler med deltakere og kunstneriske uttrykk vil fylle kursinnholdet.

Høsten 2018 deltok Trine og jegi på arrangementet "Kjærlighet som medisin - om å bli sett i psykiatrien" i Kulturkirken Jacob i Oslo. Link til den finner du her

Trine Kjellmo er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har mange års erfaring fra offentlig psykisk helsevern og privat praksis. Som psykologspesialist har hun lang og bred erfaring fra arbeid med en rekke ulike vansker som traumatiske erfaringer, angst, depresjon, livskriser, par- og familieproblemer, relasjonelle vansker, tap og sorg, selvtillitsproblemer, sinneproblematikk m.m.
 

   
    S. Christensen AS. Hestenga 12, 2320 FURNES. Tlf: 916 49 751
E-post: sebastianchristensen67@outlook.com Org.nr: 813.522.322